Kościół WANG
Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Iz 40,29