Kościół WANG
Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jk 2,17  
 
wang
Diakonia Wang


Film o Diakonii Wang w języku niemieckim:

http://www.youtube.com/watch?v=WwrAgF2OA5Q&feature=youtu.be


W Starym Testamencie słowo "diakonia" nie występuje, judaizm jednak zna określenia "służba" i "miłość". Występują one w apelach proroków, przykazaniu miłości bliźniego, prawodawstwie roku jubileuszowego. Prawo żydowskie nakazywało na przykład, by na święto Purim, człowiek poszukał biedniejszego od siebie i ofiarował mu jakiś dar (Est 9,22).
W Nowym Testamencie rzeczownik "diakonia" oznacza służbę miłosierdzia, do której, poprzez wyznawaną wiarę był zobowiązany każdy chrześcijanin. Jezus powiedział: "Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście" (Mt 25,40).

ZNAK DIAKONII - "KRZYŻ Z KORONĄ"

Symbolika znaku - Krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Korona oznacza Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią. Wraz z Chrystusem bierzemy udział w zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także zapowiedź otrzymania "korony żywota" (Obj 2,10).
Znak ten został zaprojektowany w 1925 roku przez prof. Richarda Boelanda jako znak misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją Eurodiakonii "krzyż z koroną" może być używany jako logo przez diakonie Kościołów protestanckich w Europie. (oprac. na podstawie: www.diakonia.org.pl)

Nasza historia

„Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.” Hbr 13,16

 

 1. Sierpień 1999 r. Knut Randau, Joannici Pomoc Wypadkowa z Drezna. Propozycja utworzenia Stacji Socjalnej przy kościele Wang w Karpaczu oraz docelowo stacji ratunkowej, czyli podstacji pogotowia ratunkowego.
 2. Rok 2000, Hans Niklas von Selchow - przedstawiciel zakonu Joannitów, poparcie utworzenia stacji socjalnej. Tilo von Thadden – pomoc przy wyposażeniu w sprzęt medyczny i samochód.
 3. Rok 2000, Helmuth Spieler, prywatna inicjatywa dostarczania sprzętu rehabilitacyjnego z Niemiec.

Pierwszy etap

10.09.2000 r. Rozpoczęliśmy w naszej Parafii oficjalną działalność Diakonijnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Etap garażu

Drugi etap
Powstanie Stacji Socjalnej.

Od 1 sierpnia 2001 r. w naszym Domu Parafialnym, w apartamencie, rozpoczęła swoją działalność Stacja Socjalna Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang i Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów.

„...Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie...” Mt 5,16

Trzeci etap

W dniu 10.06.2002 r. rozpoczęliśmy budowę Diakonijnej Stacji Ratunkowo-Socjalnej przy kościele Wang.
12.04.2003 r. Poświęcenie budynku Diakonijnej Stacji Ratunkowo - Socjalnej „Miłosierny Samarytanin”
 
Czwarty etap

14.01.2003 r. powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang, Decyzja Wojewody Dolnośląskiego. 27 marca 2003 r. umowa na finansowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Piąty i ostatni etap ...

 • Centrum Szkoleniowe
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Współpraca z Polską Radą Resuscytacji.
11.09.2011 r.
NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE W KOŚCIELE WANG W KARPACZU z okazji 10-lecia Diakonii Wang i Stacji Socjalnej Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów.

NASZA HISTORIA, PROGRAM NABOŻEŃSTWA, KAZANIE BP RYSZARD BOGUSZ

/files/Program nabozenstwa z okazji 10-lecia Diakonii Wang.pdf

Obszary działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang i Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów:

 1. Pielęgniarstwo rodzinne. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Profilaktyka.
  • Leczenie.
  • Diagnostyka medyczna.
  • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia.
  • Pomoc w zakresie zadań socjalnych.
  • Opieka socjalno-bytowa nad osobami starszymi. Przygotowywanie i podawanie posiłków.
 2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Współpraca z Polską Radą Resuscytacji.
  • Kursy instruktorskie BLS&AED (podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna), ALS, ILS, EPLS
 4. Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży.
 5. Klub Integracyjny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Parafialna Komisja Diakonijna:
 1. Odwiedziny chorych Parafian w domu i szpitalu.
 2. Organizacja Gwiazdki dla dzieci.
 3. Organizacja dowozu Parafian na nabożeństwa.
 4. Pomoc w dotarciu do lekarza.
 5. Zakupy dla starszych Parafian.
 
 
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia
 
Księgarnia
     

 

  zł
  Home  |  Parafia  |  Zwiedzanie Kościoła  |  Diakonia Wang  |  Noclegi  |  Koncerty  |  Ryszard Zając  |  Kontakt  |  Archiwum EWT  |  Interreg PL-SN  |  Interreg PL-SN  
© Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG w Karpaczu; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.