Kościół WANG
Świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. 1 J 2,17  
 
Śluby


Ślub ewangelicki
 • W wypadku ślubu obywateli polskich należy przedłożyć z macierzystej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej Zaświadczenie Zapowiedzi.
 • Ślubu tego może udzielić ksiądz z miejscowej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Karpaczu lub duchowny ewangelicki z innej Parafii Ewangelickiej.
 • W wypadku ślubu z zagranicy należy przedłożyć delegację "Dimissoriale" z Parafii, z kraju zamieszkania Państwa Młodych oraz Metrykę zawarcia związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Kościół Ewangelicko - Augsburski udziela ślubów tzw. "konkordatowych" bez konieczności zawierania ich w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • W sytuacji ślubów z innego Kościoła Ewangelickiego jak Reformowanego, Metodystycznego czy Anglikańskiego, ślubu może udzielić duchowny z tego Kościoła po załatwieniu formalności w Parafii tego Kościoła. Z Parafią Wang należy tylko uzgodnić termin ślubu.
 • Rada Parafialna uchwaliła pobieranie opłaty za udostępnienie kościoła Wang na Uroczystość, ponieważ w czasie ślubu ruch turystyczny zostaje wstrzymany. Informację o aktualnej wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie. Opłatę należy uiścić na konto Parafii lub gotówką w kancelarii parafialnej najpóźniej na miesiąc przed terminem ślubu.
 • Termin ślubu można ustalić z Parafią Wang telefonicznie. Wykaz zajętych terminów znajduje się w aktualnościach: http://wang.com.pl/index.php?D=mod&mod=nowosci&a=2&b=84
 • Praktyczne uwagi poniżej
Polub kościół Wang.
Prześlij swoją fotografie ze ślubu wykonaną w kościele Wang a umieścimy ją w galerii ślubnej.


Ślub rzymskokatolicki

Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang w Karpaczu wyraża zgodę na zwieranie związków małżeńskich w świątyni Wang w obrządku Kościoła Rzymskokatolickiego.
Rada Parafialna uchwaliła pobieranie opłaty za udostępnienie kościoła Wang na Uroczystość, ponieważ w czasie ślubu ruch turystyczny zostaje wstrzymany. Informację o aktualnej wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie. Opłatę należy uiścić na konto Parafii lub gotówką w kancelarii parafialnej najpóźniej na miesiąc przed terminem ślubu.

Kolejność załatwiania spraw:
 1. Wysłanie  listownie przez Narzeczonych prośby do Legnickiej Kurii Biskupiej, 59-220 Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1 o wyrażenie zgody na pobłogosławienie katolickiego związku małżeńskiego w świątyni ewangelickiej Wang w Karpaczu. Jeżeli mieszkacie Państwo poza Dolnym Śląskiem lub za granicą, to także należy kierować pismo do Kurii w Legnicy. Parafia EA Wang nie pośredniczy w załatwianiu formalności. Nie wiemy jak długo trzeba czekać na odpowiedź.
 2. Jeżeli ślubu tego miałby udzielić Duchowny Parafii Rzymskokatolickiej z Karpacza, to proszę o to też poprosić Biskupa Legnickiego.
 3. Jeżeli otrzymacie Państwo zgodę, to będą tam podane warunki, min. to, że formalności przedślubne należny załatwić w macierzystej parafii, Państwa Proboszcz winien wystawić licencję do Parafii Rzymskokatolickiej w Karpaczu.
 4. Po otrzymaniu zgody z Kurii Legnickiej proszę zwrócić się telefonicznie lub mailowo do proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Karpaczu z prośbą o udzielenie ślubu w kościele Wang http://www.parafia.karpacz.pl
 5. Lub do innego Duchownego w przypadku gdy np. ślubu tego miałby udzielać Państwa krewny lub Duchowny z Państwa Parafii.
 6. Termin ślubu można ustalić z Parafią Wang telefonicznie dopiero po otrzymaniu zgody z Kurii.
 7. Wykaz zajętych terminów znajduje się w aktualnościach:

http://wang.com.pl/index.php?D=mod&mod=nowosci&a=2&b=84


Zawarcie związku małżeńskiego zostanie zapisane w księgach Parafii Rzymskokatolickiej w Karpaczu, natomiast Metrykę zawarcia związku małżeńskiego będzie można odebrać z USC na terenie kraju.

Dane adresowe: Diecezja Legnicka

Wskazówki dla zainteresowanych zawarciem małżeństwa katolickiego w Kościele Ewangelickim WANG
Oprac. xrk

Praktyczne uwagi:

Najwcześniej na trzy miesiące przed terminem ślubu należy w USC uzyskać "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" /files/USC informacje/informacja dot. nowego zaswiadczenia.pdf, jeżeli nie mieliście Państwo ślubu cywilnego w USC i chcielibyście aby ślub kościelny miał skutki prawne.

Świece na kandelabrach i żyrandolach
Zgodnie z tradycją w czasie ślubów zapalane są świece na norweskich kandelabrach. Przedstawiają one łabędzia, jako symbol wierności i serce - symbol miłości.
Zapalamy również  świece na dwóch żyrandolach wykonanych na wzór norweskiej korony królewskiej.

Kwiaty
Kościół można udekorować kwiatami. Kontakt z kwiaciarnią w Karpaczu: Teresa Łopatka tel. 757618181 lub 501404093. Kościół mogą dekorować także inne kwiaciarnie. Na czas dekoracji ruchu turystycznego nie wstrzymuje się. Dekoracja jest więc możliwa w godzinach, w których kościół jest otwarty dla zwiedzających.

Duet skrzypcowy może uświetnić Uroczystość w kościele a także w każdym innym miejscu:
Urszula i Andrzej Gniewek Tel. +48 515946070

a.gniewek@muzykaserc.pl


Makijaże okolicznościowe
https://www.facebook.com/MakeUpArtistAleksandraJusiewicz?fref=ts
Tel. 697732661
jusiewicz.aleksandra@gmail.com
Dojazd do klientek!

Wesele
Najbliżej położne miejsce od kościoła Wang na organizacje wesela to:

http://tarasywang.pl